Musik och meditation

Inom Sahaja Yoga används ofta musik som ett stöd för meditationen. Ett sätt är att sjunga på chakrorna.
På samma sätt som skalan har sju toner (Do Re Mi Fa So La Ti) så har vi också sju chakror.
Varje ton motsvarar ett chakra. I den följande meditationen kommer vi att använda oss av de indiska namnen på tonerna (Sa Re Ga Ma Pa Dha Ni).
När man sjunger på chakrorna är det vikigt att man inte försöker sjunga vackert, utan fokusera istället på chakrat.

Sätt dig bekvämt på en lugn plats.
Ta några djupa andetag och rikta din uppmärksamhet inåt, in i dig själv.
Följ sedan bara instruktionerna på ljudfilen.

MP3 fil med meditation

Efter meditationen sitt med uppmärksamheten på toppen av huvudet en stund, så länge som du själv känner för det.