Om Sahaja Yoga

Sahaja Yoga är en meditationsform som innebär ett genombrott i det mänskliga medvetandets utveckling. Den startades av Shri Mataji Nirmala Devi 1970 och har sedan dess spridits världen över.

Ett inre uppvaknande

Kärnan i Sahaja Yoga-metoden är det inre andliga uppvaknandet som Shri Mataji kallar för Självupplysning (Self Realization). Detta inre uppvaknande har dock många namn upplysning, pånyttfödelse, befrielse, satori, moksha, och det är alla religioners och andliga traditioners ultimata mål. Kunskapen om Sahaja Yoga är gammal, men under lång tid var den till för bara några få, den hölls hemlig och överfördes från guru till lärjunge, eftersom det då var extremt svårt att uppnå självupplysning. Genom Sahaja (”spontan”) Yoga (”förening med Självet”) har det nu för första gången i den mänskliga andlighetens historia – i våra moderna tider – blivit möjligt för vanliga människor att utan ansträngning att uppleva detta.

Med Shri Matajis egna ord: ”Genom detta uppvaknande som kan ske inom var och en och som förändrar oss inifrån kan mänskligheten nå global enighet och harmoni. Genom den här processen blir människan moralisk, enad, integrerad och balanserad. Faktum är att man kan uppleva känslan av den allomfattande gudomliga kraften i form av en sval bris. ’Känn dig själv’ är huvudtemat i alla skrifter – det blir uppenbart och man når en absolut förståelse av vad man är.”

Sahaja Yogas ankomst förutspåddes för länge sedan i många av världens andliga traditioner och religioner. Samtidigt har i dessa tider ånga sökare av Sanningen blivit lurade in i att följa olika falska självutnämnda ”gurur” som är ute efter antingen makt eller pengar, istället för att ägna sig åt verklig andlig utveckling.

Ny dimension i medvetandet

Vi lever i en relativ värld, där vi har olika begrepp och idéer och där det enda tillgängliga instrumentet för kunskap är vårt intellekt. Genom Sahaja Yoga meditationen, uppnår vårt medvetande en ny dimension där vi på ett påtagligt sätt kan känna den absoluta sanningen – genom vårt eget centrala nervsystem. Som ett resultat av detta sker vår andliga utveckling spontant, utan att vi egentligen behöver göra något. Hela denna process är inbyggd i oss, som ett frö som gror och växer upp till ett stort träd. Detta högre medvetande för också med sig kroppslig, mental och känslomässig balans.
Vi kommer då till insikt om att vi varken är den här kroppen, tankarna, egot, de invanda föreställningarna, känslorna eller intellektet, utan något som är evigt och som finns i våra hjärtan i ett obesudlat, ostört tillstånd – Självet eller Anden. Anden är källan till sann kunskap, frid och glädje. Självupplysningen är just erfarenheten av denna förening med Anden, vår sanna natur, vilket enligt Shri Mataji är varje människas medfödda rättighet.
Alltid gratis

Shri Mataji tar aldrig betalt när hon håller föreläsningar och ger människor sin självupplysning. Sahaja Yoga är inte heller en förening som man kan bli medlem av. Shri Mataji insiterar på att man inte kan ta betalt för självupplysningen och hon kritiserar starkt s.k. andliga ledare som är mer intresserade av sina efterföljares pengar än deras andliga utveckling.

”Det är viktigt för alla att ha den här kunskapen om rötterna som finns inom oss. Sahaja Yoga gör så att var och en kan bli sin egen Andliga Guide” -- Shri Mataji Nirmala Devi