Om Shri Mataji

Shri MatajiShri Mataji har tillägnat hela sitt liv åt att befrämja människans andliga utveckling genom självupplysningen, att återställa kvinnans roll i den andliga evolutionen och att vägleda människorna till lösningarna på dagens moraliska dilemman. Gandhis vision tycks nu kunna manifesteras genom denna storslagna kvinnas insats, som av sina efterföljare kallas för den Gudomliga Modern.

Ayatollah Rouhani har kallat henne för "fredens budbärare" och Claes Nobel - Alfred Nobels brorson - har kallat henne för ordföranden för den Förenta Jorden.