Om Sahaja Yoga

Vad ger Sahaja Yoga?

Meditation är det tillstånd av djup frid som infinner sig när medvetandet är lugnt, tyst och ändå helt vaket. Meditationens styrka ligger också i dess förmåga att ta oss till ett högre medvetandetillstånd som kan hjälpa oss att nå människans sanna potential.

Läs berättelser om Sahaja Yoga.

Sahaja Yoga-meditationen kan medföra många förändringar , t ex

  • Förbättrad hälsa och stärkt immunsystem
  • Minskad stress, oro och retlighet
  • Förbättrad koncentrationsförmåga på jobbet eller i studierna
  • Förmåga att sluta upp med dåliga och självdestruktiva vanor och livsstilar
  • Bättre självkänsla och självförtroende
  • Förbättrade kommunikativa färdigheter, vilket leder till rikare relationer på alla områden
  • Uppväckande av ens mänskliga medvetande till en ny dimension av kollektivt medvetande, vilket gör att man kan känna i vilket tillstånd både ens egna och andras energier är
  • Överbryggande av skiljaktigheter mellan människor, samhällen, raser och kulturer

Hälsa

Sjukdomar och krämpor uppkommer på grund av obalanser i det subtila energisystemet. Detta system blir upplyst genom att man i Sahaja Yoga väcker den slumrande ursprungliga energin Kundalini. Man kan då hela, rätta till, balansera och nära de subtila energicentren (chakrorna) genom enkla reningstekniker som lärs ut i Sahaja Yoga. Allteftersom man blir mer centrerad och balanserad förbättras också hälsan och man blir mer immun mot sjukdomar. Som Shri Mataji själv säger: "När du väl är ordentligt etablerad [i det inre tillståndet] behöver du inte bry dig alls om din hälsa." Sahaja Yogas effekter på hälsan har dokumenterats av läkare och psykologer, och bekräftats i kliniska studier och forskning. Många har också botat sig själva från exempelvis högt blodtryck, astma, epilepsi, diabetes och t o m cancer.

Förbättrad sömn

En annan uppenbar förändring som Sahaja Yoga för med sig är att man börjar sova bättre och djupare, och vaknar mer utsövd på morgonen. Många människor lider av sömnlöshet eller otillräcklig sömn, vilket man skyller på allt från vädret till dålig sängfjädring. Faktum är att det ofta helt enkelt beror på att vi är så upptagna i tankarna; antingen så kan vi inte släppa det som hänt under dagen eller så är vi fullt upptagna av att planera för morgondagen. Genom Sahaja Yoga kan man börja leva och sova i nuet.

Minskad stress

I boken "Stresshantering med hjälp av Sahaja Yoga" förklarar Shri Mataji hur nervsystemet är kopplat till vår emotionella, fysiska och mentala hälsa. Enligt henne motsvarar vänstra och högra sympatiska nervsystemet energierna Yin (känslor, önskningar och det förflutna) respektive Yang (tanke, handling och framtid). Stress är ett resultat dels av att dessa två energier inte är i balans med varandra, dels av att det sympatiska nervsystemet är utarbetat och "slutkört". Med Sahaja Yogas hjälp kan man lära sig att balansera dessa två energier och på så sätt njuta av ett mer balanserat livstillstånd - att vara vaken och uppmärksam och samtidigt lugn och fridfull.

Att utvecklas som människa

Uppväckandet av den slumrande andliga energin Kundalini för med sig förbättringar och positiva förändringar i vår personlighet. Med övning upptäcker man att många av chakrornas inneboende kvalitéer visar sig och kommer till uttryck i ens eget liv. Vi blir automatiskt mer dynamiska, kreativa, självsäkra och på samma gång ödmjuka, kärleksfulla och medkännande. Många som praktiserar Sahaja Yoga upptäcker också sina egna slumrande talanger inom många områden (konst, musik, tala inför folk etc) och utvecklar dem gradvis till höjder de förut aldrig trott vara möjliga. Meditationen gör också att man blir mer skärpt, får mer energi och lättare att koncentrera sig. Med ett lugnt men ändå vaket sinne är det inte konstigt att utövarna av Sahaja Yoga verkar fulla av tillförsikt när de ger sig i kast med livets utmaningar.